follo-bht
Logo


 


Vi tilbyr både bedriftshelsetjeneste og klinikktjenester til både bedrifter og privatmarkedet.

Vi yter bistand på høyt faglig nivå, for at bedrifter skal etterleve forskrifter og lovverk vedrørende HMS-arbeid og internkontroll.

Vi har betjent næringslivet i Follo siden 1995 og har i dag avtaler med rundt 400 bedrifter i Østlandsområdet med hovedkontor i Ås sentrum.

Vi samarbeider med store bedriftshelsetjenester i alle fylker i Norge og tilbyr utstrakt kursvirksomhet innen HMS.

Follo Bedriftshelsetjeneste AS blir til
Frisk HMS AS avd Follo som følge av oppkjøp og påfølgende fusjon. 

Høsten 2018 ble det klart at Follo BHT og Frisk HMS AS forener krefter som en del av Frisk HMS sin vekststrategi på det sentrale Østlandet. Alle våre dyktige ansatte fortsetter i sine jobber fra kontoret i Ås, så det blir ingen voldsom endring for våre kunder. Det er imidlertid viktig å formidle av vi slår oss sammen med et av Norges mest kompetente miljøer innen arbeidsmedisin og psykososialt arbeidsmiljø, så våre kunder får en mer robust leverandør både i faglig og i størrelse.

Alle avtaleforhold og kundeforhold som tidligere lå i Follo BHT
blir videreført i Frisk HMS. Frisk HMS har org nr. 993 424 986.


 

LETER DU ETTER
EN ANSATT?

HVA STÅR VI FOR

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE