follo-bht

VAKSINERING

Follo Bedriftshelsetjeneste er en godkjent vaksinasjonsklinikk som tilbyr yrkesvaksinasjon og reisevaksinasjon til både bedrifter og privatpersoner.

Yrkesvaksinering utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte.

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

- Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
- Veterinærer
- Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak, Brannvesen
- Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid
- Bygg- og anleggsarbeidere
- Rørleggere
- Landbruk/skogbruk
- Tjenestereisende til utlandet

Reisevaksinering gjøres via vår reisemedisinske poliklinikk. Vi tilbyr alle relevante vaksiner som influensa, hepatitt A og B, tetanus, difteri, rabies, gul feber, polio, tyfus m.m. Vi utsteder nødvendige resepter (malaria) og internasjonale vaksinasjonssertifikater.

Vaksinekonsultasjon koster kr. 500,-. Kostnad for selve vaksinen kommer i tillegg.

UTFORSK FLERE BEDRIFTSHELSETJENESTER