follo-bht

REDUSER SYKEFRAVÆRET

Å redusere sykefraværet krever systematisk og målrettet forebyggende samarbeid. Dette innebærer et godt HMS-arbeid i alle ledd og nivåer i organisasjonen. Våre HMS-rådgivere jobber aktivt for å bistå virksomheter i å redusere sykefravær.

Det er viktig at rutiner og systemer for oppfølging av sykemeldte er hensiktsmessige og godt implementert i virksomheten. Vi ønsker å bistå med tilstrekkelig opplæring av partene, samt involvere verneombud, tillitsvalgt, og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ved å bistå virksomheten med analysering av fraværsdata med involvering av leder/HR, bistår vi i å rette fokuset mot individer som har behov for ytterligere tiltak i prosessen.

DE VIKTIGSTE ÅRSAKENE - MUSKEL OG SKJELETTPLAGER

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Helseskader og -plager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning.

HVA KAN GJØRES?

Våre fysioterapeuter kartlegger arbeidsplasser eller arbeidsoperasjoner og bidrar til å veilede grupper eller enkeltpersoner i hensiktsmessige arbeidsteknikker og bruk av hjelpemidler. Dette bidrar til å redusere risikoen for belastningsplager i arbeidet.

PRAKTISK SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING

Follo BHT veileder og gir råd til ledere og HMS-personalet når det gjelder sykefraværsarbeidet med fokus på forebygging og å få ansatte tilbake i jobb. Dette inkluderer rutiner og prosedyrer, oppfølgingsplaner, støtteordninger, dialogmøter, kurs, mm.

UTFORSK VÅRE BEDRIFTSHELSETJENESTER