follo-bht

OM VÅRE KURS


KOMMENDE KURS:

24. april (08.30 - 11.30) Kommunikasjon og konflikt - håndtering og saksbehandling

31. mai (08.30 - 11.30) Unge i arbeidslivet - spilleregler, rettigheter og plikter

14. juni (08.30 - 11.30) Internkontroll (IK) for mindre virksomheter

13. sept (08.30 - 11.30) Kjennetegn ved gode arbeidsgrupper - medarbeiderskap, feedback-kultur og god møteledelse

11. okt (08.30 - 11.30) Praktisk sykefraværsarbeid - rutiner og lovverk

24. okt (08.30 - 11.30) Få orden på kjemikaliene - hva må være på plass?

Uke 46 - HMS-Grunnkurs (40-timers kurs)

15. nov (08.30-15.00) - HMS for ledere


Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 fastslår at bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø-, og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak. Follo Bedriftshelsetjeneste gjennomfører undervisning/kurs av ulik art ute i bedrift, og i egne lokaler.

Follo Bedriftshelsetjeneste har et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne kurs innen tradisjonell HMS, ledelse, helse og livsstil og arbeidsmiljø. Kursene rettet mot ledere, HR-medarbeidere, verneombud, HR-medarbeidere, AMU-representanter og ansatte.

Kursene tar sikte på å øke medarbeidernes kvalifikasjoner innen Helse, Miljø og Sikkerhet. De gir omfattende kunnskap om temaer som kan bidra til å øke trivsel, effektivitet og lønnsomhet.

Våre kurs ledes av erfarne kursholdere med bred erfaring fra arbeidsområdene sine.


KURS FOR LEDERE, VERNEOMBUD OG ANSATTE

Det er flere lovpålagte kurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer. HMS-lederkurs, 40-timers HMS kurs, systematisk HMS arbeid, praktisk sykefraværsoppfølging og AKAN oppfølging er bare noe av det vi tilbyr.

SKREDDERSYDD INNHOLD TILPASSET DIN BEDRIFT

Bedriftsinterne kurs skreddersys i samarbeid med kunden. Temaer kan være ergonomi i barnehage, sikkerhet på byggeplassen, kjemisk/biologisk helsefare, unge arbeidstakere m.m.

ERFARNE KURSHOLDERE OG FAGPERSONER

Alle våre ansatte er erfarne kursholdere og har bred erfaring fra arbeidsområdene sine.

LES MER OM VÅRE
BEDRIFTSHELSETJENESTER

Les mer