follo-bht

RISIKOVURDERING OG KARTLEGGING

En kartlegging med påfølgende risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Målet er at ingen blir skadet eller syk.

KARTLEGGING AV FARER OG PROBLEMER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Kartlegging er et verktøy som brukes til å skaffe informasjon om fysiske og psykososiale forhold på arbeidsplassen. En systematisk kartlegging vil bedriften god oversikt over hva som kan forbedres.

UTARBEIDELSE AV SKREDDERSYDDE PLANER OG TILTAK

I etterkant av kartlegging og risikovurdering bistår Follo BHT kunden i utarbeidelse av planer og tiltak som er skreddersydd bedriftens avdekkede behov. Våre rådgivere bistår bedriften videre i forbedringsarbeidet og gjennomføring av tiltak.

LES MER OM VÅRE
BEDRIFTSHELSETJENESTER