follo-bht

ERGONOMI


Ved utforming av arbeidsplassen skal det tas ergonomiske hensyn i vid forstand og arbeidsgiver skal stille egnede hjelpemidler til rådighet der det er nødvendig. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert slik at muskel- og skjelettplager kan unngås.

Arbeidsplassene skal være tilrettelagt og organisert slik at unødig belastning unngås og reduserer risikoen for utvikling av fysiske og psykiske helseskader.


TILPASSET ARBEIDSPLASS OG HVERDAG

God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Våre fysioterapeuter bistår kunder med å avdekke risiki for utvikling av belastningsplager i muskel- og skjelettsystemet, samt å gi råd/veiledning.

REDUSER FEIL- OG OVERBELASTNING

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær. Våre fysioterapeuter kartlegger arbeidsplasser eller arbeidsoperasjoner og bidrar til å veilede grupper eller enkeltpersoner i hensiktsmessige arbeidsteknikker og bruk av hjelpemidler.

UTFORSK FLERE BEDRIFTSHELSETJENESTER