follo-bht

HELSEKONTROLL

I medhold av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 14, er det gitt en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse.

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

  • farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
  • støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
  • biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
  • støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
  • ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
  • kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
  • elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16A,
  • arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
  • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.


I tillegg skal arbeidstakerne som hovedsakelig jobber natt tilbys helsekontroll ihht Arbeidsmiljøloven §10-11.

Follo Bedriftshelsetjeneste tilbyr også generelle helsekontroller utenom det som er lovpålagt.


Egenerklæringsskjemaet medbringes ferdig utfylt til helseundersøkelsen, unngå å sende sensitive personopplysninger på e-post.

EFFEKTIV GJENNOMFØRING AV LOVPÅLAGTE HELSEKONTROLLER

Vi utfører målrettede helsekontroller av arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare. På bakgrunn av en risikovurdering av eksponeringer den enkelte er utsatt for, utføres en helsekontroll målrettet mot helseeffekten av de gitte eksponeringer.

INDIVIDUELL VURDERING AV ANSATTE

Follo Bedriftshelsetjeneste kan bidra med en rekke tilbud på individnivå. Dette blant annet i form av helseundersøkelse, samtale for å forebygge sykefravær, funksjonsvurdering, livsstilskartlegging, med mer. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

ARBEIDSHELSE OG LIVSSTIL

Kartleggingen av arbeidshelse og livsstil hos Follo BHT er delt i tre. De tre basisdelene består i måling av kroppssammensetning med Inbody, måling av kondisjon/styrke og en motiverende samtale.

LES MER OM VÅRE
BEDRIFTSHELSETJENESTER