follo-bht

BEDRIFTSHELSETJENESTER

BEDRE HELSE BETYR ØKT PRODUKTIVITET

Follo Bedriftshelsetjeneste er fagkyndige rådgivere innen forebyggende helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Vi jobber kontinuerlig for å skreddersy tjenester etter kundens behov, samt styrke kundens kunnskap innen temaet HMS. Vi bistår kundene våre i alle aspekter av det systematiske HMS-arbeidet utifra bransje, behov og utfordringer. Vi leverer tjenester til alle typer virksomheter, både offentlige og private.

SYKEFRAVÆR

HELSEKONTROLL