follo-bht
Logo

Se vårt nyhetsbrev nederst på siden

FRISK UTVIKLING HELSE AS

Frisk HMS og M3 Helse har fusjonert, og vi har fått nytt navn: 

Frisk Utvikling Helse AS, organisasjonsnummer: 993 424 986.


Håndtering av Covid-19 (Corona virus) på arbeidsplassen 

Kjære kunde
Det er viktig at vi alle nå bidrar i denne dugnaden vi står ovenfor, og vi kan bistå med å avlaste det offentlige helsevesenet på flere måter.

Den situasjonen vi nå står ovenfor er krevende både for samfunnet, virksomheter og enkeltmennesker.
Vi erfarer at dette skaper stor uro og frykt i befolkningen, og mange trenger nå noen å snakke med eller de trenger noen å dele utfordringer med / ta beslutninger sammen med.
Særlig det siste opplever vi at HR/Ledere etterspør – man er usikker selv og trenger noen å sparre med.

Vi skal etter beste evne bistå dere i denne krevende situasjonen som vi nå alle står i sammen. 

Våre kunder kan nå frisk Utvikling Helse på tlf. 93073313 (Tastevalg 1) eller telefon 40602050 (Tastevalg 1) 

Telefonen betjenes av kvalifisert helsepersonell med kompetanse og fokus på Corona pandemien, mellom kl 08:00 og 16:00, mandag til fredag.  

Bistand på telefon belastes med 1 time i henhold til deres kontrakt med oss. 

I tillegg støtter vi kontinuerlig våre kunder med et godt, systematisk HMS-arbeid og tilbyr lovpålagte bedriftshelsetjenester og øvrige helsetjenester. Vår arbeidsmetodikk med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og tiltak, samt oppfølging og evaluering, sikrer at våre kunder får sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer. 

Da stiller bedriften også best mulig rustet for kriser som Coronaviruset. 

Vi tilbyr rådgivning på arbeidsplassen din eller via telefon eller  videomøte, basert på de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Kontakt oss for å avtale tid. 

Vi tar våre forhåndsregler og ivaretar de til enhver tid gjeldende anbefalinger slik som alle andre også gjør, så vi må finne de gode og adekvate måtene å gjennomføre vår bistand på, men vi har pt normal drift på klinikkene (selvsagt med høyere beredskap med tanke på smittevern). 

Bedriftshelsetjeneste, BHT, bedriftslege, arbeidsmedisin, HMS

BEDRIFTSHELSETJENESTER

MEDISINSK SENTER

KURS

Frisk HMS tilbyr en rekke interessante og viktige kurs for ledere, ansatte, AMU-medlemmer og andre.

HELSETILBUD SKREDDERSYDD DIN BEDRIFT

I etterkant av kartlegging og risikovurdering bistår Frisk HMS kunden i utarbeidelse av planer og tiltak som er skreddersydd bedriftens avdekkede behov. Våre rådgivere bistår bedriften videre i forbedringsarbeidet og med gjennomføring av titak.